VAUVASTANI HYVÄ NUKKUJA -VERKKOVALMENNUKSEN TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

 

Unikonsultointi Sleepy
y-tunnus: 2916737-3

Yhteys- ja vastuuhenkilö

Maria Österberg

041 319 4260
maria@sleepy.fi

VAUVASTANI HYVÄ NUKKUJA -verkkovalmennus

 1. Tilattava tuote on digitaalinen palvelu, jonka sisältö ja kokonaishinta on kuvattu osoitteessa www.sleepy.fi.

 2. Kun asiakas on maksanut tilauksensa, hän saa pääsyn verkkovalmennukseen. Verkkovalmennus on voimassa kuukausi kerrallaan, jonka jälkeen asiakas voi joko peruuttaa tilauksen, tai jatkaa valmennusta. Asiakkaan pitää itse peruuttaa tilauksensa kohdasta "Peruuta tilaus", jotta tilaus lakkaa.

 3. Asiakkaalla on valmennuksen voimassaolon ajan mahdollisuus lähettää valmennukseen liittyviä lisäkysymyksiä sähköpostitse maria@sleepy.fi.Tämä pätee kuitenkin ainoastaan valmennuslinkin ollessa voimassa, ja voimassaolon jälkeisistä kysymyksistä on sovittava Sleepyn kanssa erikseen.

 4. Tämän sopimuksen kohteena oleva verkkovalmennus on digitaalinen palvelu. Se vaatii toimiakseen tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-laitteen. Palvelu on yhteensopiva kaikkien nykyaikaisten web-selainohjelmistojen kanssa. Kuluttaja vastaa itse soveltuvan laitteen ja selainohjelmiston hankkimisesta sekä kaikista tähän liittyvistä kuluista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta kuluttajalla käytössä olevan laitteiston, selainohjelmiston ja palvelun yhteensopimattomuudesta.

 5. Valmennusmateriaalit sijaitsevat palvelimella (WIX), joka on kolmannen osapuolen omistama ja ylläpitämä. Palveluntarjoaja ei vastaa eikä korvaa valmennuksen materiaalien toimituksessa mahdollisesti esiintyvistä katoksista ja viiveistä, jotka johtuvat tämän kolmannen osapuolen palvelimien teknisistä ongelmista.

 6. Valmennuksen konsepti, rakenne ja siihen liittyvät materiaalit ovat Sleepyn omaisuutta ja tekijänoikeuslakien suojaamia. Täten minkään valmennuksen materiaalin käyttäminen tai jakaminen sellaisenaan, valmennustarkoituksessa, markkinoinnissa tai kaupallisessa toiminnassa ilman Sleepyn lupaa on kielletty.

 7. Kuluttajalla on oikeus tietyin ehdoin perua tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta (Etämyyntiä koskeva laki: Kuluttajasuojalaki, 6. luku):
  Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Tilaamalla kuluttaja hyväksyy ilmoitetun aikataulun, jolla valmennukseen liittyvät materiaalit julkaistaan kuluttajan käyttöön. Samalla hän myös hyväksyy toteutustavan, jolla valmennus toteutetaan. Kuluttajalla on oikeus perua kauppa ennen valmennuksen materiaalien saapumista. Tällöin palvelun tarjoajalla on oikeus pidättää palvelun toimittamiseen liittyvien kulujen osuus maksusta. Kun materiaalit ovat saapuneet, kauppaa ei enää voi perua.

 8. Reklamaatiotilanteissa virheellinen palvelu korvataan ensisijaisesti tuottamalla palvelu uudestaan tai korvaamalla se vastaavalla toisella Sleepyn palvelulla. Sleepyn korvausvastuu kaikissa tapauksissa rajoittuu palvelusta sillä hetkellä maksettuun summaan.

 9. Tilattava tuote on digitaalinen valmennus vastasyntyneen terveiden unitottumusten edistämiseksi. Sleepy ei ole millään tavalla vastuussa verkkovalmennuksen johdosta asiakkaan tekemien ratkaisujen ja päätösten taloudellisista, oikeudellisista, henkisistä, terveydellisistä taikka sosiaalisista seuraamuksista.

Sopimusehdot on laadittu Espoossa 18.9.2019. Pidätämme oikeuden sopimusehtojen muutoksiin.

 

Yhteystiedot:

 

Puhelin:

Sanna: 050 533 6117

Annukka: 050 476 7878

Sähköposti:

info@sleepy.fi

 • Facebook
 • Instagram

Sleepy, lasten lempeä unikonsultointi

Suomen ensimmäinen sertifioitu

Baby Sleep Consultant -yritys

Uniliiton jäsen

Imetyksen tuki ry jäsen

Autamme perhettäsi paremmille unille, lempeästi!

© 2020 Sleepy